คลื่นลูกที่สี่จีนโพ้นทะเลไทย

เขียนเมื่อ 2016/09/18 โดย Dr. Jay Jootar

คลื่นลูกที่สี่ของคนจีนโพ้นทะเลที่กำลังถาโถมเข้ามาสู่เมืองไทยเป็นสิ่งที่ควรได้รับความสนใจจากทุกภาคส่วนและวางแผนกลยุทธ์ให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดอานิสงส์กับไทยอย่างเต็มที่

คลื่นลูกนี้ต่างจากคลื่นลูกที่สามซึ่งคือปู่ย่าตายายของคนไทยเชื้อสายจีนจำนวนมาก ซึ่งอพยพมาหนีความจนและยากแค้นจากมณฑลทางใต้โดยเฉพาะกว่างตง (จีนกวางตุ้ง, จีนแต้จิ๋ว, จีนแคะ) ฝูเจี้ยน (จีนฮกเกี้ยน, จีนแคะ) และไห่หนาน (จีนไหหลำ, จีนแคะ) แบบเสื่อผืนหมอนใบเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารในสยามซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นประเทศไทย โดยหวังว่าเมื่อเก็บเงินได้ก็จะกลับบ้านเกิดตามนิสัยรักบ้านของคนจีน

แต่ส่วนใหญ่คนในคลื่นลูกที่สามนี้กลับต้องเปลี่ยนแผนตั้งรกรากที่เมืองไทยเนื่องจากการปฎิวัติคอมมิวนิสต์ของเหมาเจ๋อตง (เหมาเจ๋อตุง) คนรุ่นนี้เมื่อยึดเอาเมืองไทยเป็นบ้านได้บุกเบิกสร้างธุรกิจในทุกอุตสาหกรรม มีคุณูปการในการพัฒนาเศรษฐกิจไทยขึ้นมา ตอนนี้ธุรกิจหลายเครือใหญ่โตจนคนหมั่นไส้ ทั้งๆที่ถ้าคิดดูจริงๆแล้วถ้าไม่มีธุรกิจเหล่านั้นเศรษฐกิจไทยคงโตมาไม่ได้ถึงขนาดนี้

ในขณะที่คลื่นลูกที่สี่อพยพมาจากมณฑลต่างๆหลากหลายทั่วประเทศจีนโดยเฉพาะหยุนหนาน (ยูนนาน) และกว่างซี (กวางสี) เพื่อหนีการแข่งขันที่รุนแรงในด้านการศึกษาและธุรกิจในประเทศบ้านเกิดเพื่อมายังไทยซึ่งการแข่งขันน้อยกว่าและค่าครองชีพที่ถูก โดยส่วนใหญ่มองเป็นทางผ่านเพื่อไปยังประเทศที่พัฒนาแล้วทั่วโลก

สิ่งสำคัญที่เราต้องทำให้ได้เพื่อให้คลื่นลูกที่สี่นี้เกิดเป็นทางบวกกับประเทศแทนที่จะเป็นผลเสียที่หลายๆคนกำลังกลัวกัน ผมมองว่าเราควรใช้บทเรียนทางประวัติศาสตร์ในคลื่นลูกที่สามและใช้แนวทางเดียวกันในการทำให้คนจีนในคลื่นลูกที่สี่ "มองเมืองไทยให้เป็นบ้าน" และเปลี่ยนใจมาตั้งรกรากที่นี่ สร้างคุณูปการอย่างยั่งยืนและถาวรให้กับเมืองไทยเหมือนคนรุ่นที่ผ่านมา

คนที่มองที่อยู่เป็นทางผ่านย่อมคิดแต่จะกอบโกย คนที่มองที่อยู่เป็นบ้านย่อมอยากจะทำบ้านให้เจริญรุ่งเรือง ประเทศสหรัฐอเมริกาที่เจริญรุ่งเรืองเป็นผู้นำด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และด้านอื่นๆ ก็เป็นอีกตัวอย่างของประเทศที่ผู้อพยพเข้ามาและตั้งรกรากเป็นบ้านเกิดได้มีส่วนสำคัญในการสร้างความเจริญให้กับประเทศ

ประเทศเรามีสิ่งดีๆมากมายที่สามารถทำให้ใครก็ตามไม่ว่าจะมาจากที่ไหนอยากยึดเอาเป็นบ้าน เรามีวัฒนธรรมที่งดงาม อาหารที่อร่อย คนไทยมีอัธยาศัยดีเป็นมิตร และเรามีศาสนาพุทธอันประเสริฐเป็นศาสนาประจำชาติ เรามีวัตถุดิบมากมายที่จะใช้ในการเปลี่ยนใจคนในคลื่นลูกที่สี่แทนที่จะมองเป็นทางผ่านให้มองเมืองไทยเป็นบ้าน ถ้าเราทำสำเร็จเราก็จะมีคนมาช่วยเรานำประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็วและยั่งยืน

อ้างอิง: http://www.bangkokpost.com/news/special-reports/1088793/the-quiet-chinese-revolution