ปรากฏการณ์ทีวีดิจิตอล Broadcast คู่ขนานบน FB Live

เขียนเมื่อ 2017/01/14 โดย Dr. Jay Jootar

ในระยะสั้นเชื่อว่าการที่ช่องทีวีดิจิตอลเริ่มหันมา Broadcast คู่ขนานบน Facebook Live จะส่งผลบวกทำให้ Rating ดีขึ้นเนื่องจากเป็นช่องทาง Remind รายการที่กำลัง On Air ให้กับแฟนรายการ ซึ่งอาจจะเปิดดูจากทีวี หรือดูบน Facebook Live เลยก็ได้

ในระยะยาวถ้าคนชินกับการดูช่องทีวีบน Facebook Live มากขึ้น จะเกิดช่อง Facebook Live Only มากขึ้น เหมือนที่คุณสรยุทธ และ คุณวู้ดดี้ กำลังทำหรือมีแผนจะทำ ซึ่งช่อง Facebook Live ที่กำลังจะเกิดขึ้นเหล่านี้จะเป็นคู่แข่งช่องทีวีปกติใน target audience กลุ่ม Digital Ready ซึ่งอาจจะไม่ใช่ mass แต่ก็เป็นกลุ่มมีกำลังซื้อสูง

พูดง่ายๆก็คือการที่ช่องทีวีมา Broadcast ผ่าน Facebook Live จะทำให้ Platform ใหม่นี้แจ้งเกิดเร็วขึ้น เปิดโอกาสให้เกิดคู่แข่งใหม่ๆ ในลักษณะเดียวกันกับการที่ช่องอนาล็อกในอดีตมาออกอากาศผ่าน Platform ทีวีดาวเทียม ทำให้เกิดคู่แข่งใหม่เช่น WP, GMM, RS ซึ่งในภายหลังก็มาแข่งในสนามใหญ่กับช่องอนาล็อกเดิม

แต่ท้ายที่สุดคู่แข่งที่จะเกิดขึ้นจริงก็คือคู่แข่งที่เข้มแข็งเรื่อง Content จริงๆ ไม่ใช่ว่าใครมาทำก็จะสร้างฐานคนดูที่มากและ Loyal พอที่จะสามารถชิงส่วนแบ่งค่าโฆษณาจากเจ้าตลาดเดิมได้

ผมเชื่อว่าคนที่ประสบความสำเร็จบน Facebook Live จะมีสองกลุ่ม กลุ่มแรก target niche (เช่นคุณวู้ดดี้?) หลังจากสำเร็จแล้วจะยังคงอยู่บน Facebook Live Only เนื่องจากมัน cover target แล้ว

กลุ่มที่สอง target mass เช่นคุณสรยุทธ์ ซึ่งหลังจากสำเร็จบน Facebook Live แล้วน่าจะขยายผลกลับมาเป็นผู้เล่นในจอทีวีปกติเพื่อขยาย reach ในกลุ่ม mass และกวาดรายได้โฆษณาอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย

Impact ที่แน่นอนของปรากฏการณ์ครั้งนี้คือการที่ตลาดคนทำ Content จะดุเดือดเลือดพล่านขึ้นไปอีก ผลที่ตามมาคือธุรกิจที่สามารถ retain และ develop คนทำ Content ได้เท่านั้นจึงจะสามารถมีชัยในการปฏิวัติวงการทีวีในครั้งนี้ ไม่ว่าจะอยู่ใน Facebook Live หรือทีวีปกติ